Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 1: Test method for nonmetallic and non-cementitious factory made products
Třídicí znak:755464
Schválena:27.5.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12873-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:341 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama