Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate
Třídicí znak:755891
Schválena:2.10.2013
Vydána:1.11.2013
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.10.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:242 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama