Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1825-1
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control
Třídicí znak:756553
Schválena:18.4.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1825-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2168 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama