Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14652
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Membrane separation devices - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755466
Schválena:15.8.2006
Vydána:1.9.2006
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2008
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14652:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:886 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama