Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14623
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with minimum circular overflow (verified by test or measurement) - Family A, type G
Třídicí znak:755425
Schválena:16.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14623:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:396 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama