Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants for total number of inhabitants and population equivalents (PT) more than 500
Třídicí znak:756401
Schválena:30.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.11.2014
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:440 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama