Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7701
Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Methodology for sampling and treatment of macroinvertebrates from running waters using method PERLA
Třídicí znak:757701
Schválena:11.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:429 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama