Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17204
Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on analysis of mesozooplankton from marine and brackish waters
Třídicí znak:757704
Schválena:9.8.2019
Vydána:1.10.2019
Účinnost od:1.11.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:9032 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama