Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16720-1
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Physical consistency - Part 1: Determination of flowability - Method by extrusion tube apparatus
Třídicí znak:758065
Schválena:19.9.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:887 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama