Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 74 Jakost vod. Chemický rozbor vod


bylo nalezeno 17 norem

ČSN ISO 17378-2
Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Třídicí znak:757403
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 11206
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)
Třídicí znak:757411
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 14403-1
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)
Třídicí znak:757413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN ISO 14403-2
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN 75 7415
Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická
Třídicí znak:757415
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 7393-2
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu
Třídicí znak:757419
Účinnost od:1.9.2018

ČSN 75 7422
Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757422
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN ISO 19340
Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)
Třídicí znak:757427
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12846
Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj
Třídicí znak:757439
Účinnost od:1.12.2012

ČSN 75 7455
Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757455
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 17289
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem
Třídicí znak:757461
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 5814
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou
Třídicí znak:757463
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN ISO 15681-2
Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757464
Účinnost od:1.8.2019

ČSN 75 7477
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým
Třídicí znak:757477
Účinnost od:1.4.2010
Opravy:*1 5.10

ČSN ISO 22743
Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757478
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P ISO/TS 17379-2
Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Třídicí znak:757480
Účinnost od:1.8.2015

ČSN 75 7481
Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
Třídicí znak:757481
Účinnost od:1.4.2011

 
 
Reklama