Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 64 Kanalizace. Čištění odpadních vod


bylo nalezeno 46 norem

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.11.2014

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.8.2006
Opravy:UR 11.96
Změny:*1 11.98

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Třídicí znak:756402
Účinnost od:1.10.2017

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756402
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12255-1
Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-3
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-4
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-5
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN 12255-6
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-7
Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-8
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-9
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-10
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-11
Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-12
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 12255-13
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.10.2003

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Hygienizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 12255-16
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.7.2006

ČSN CEN/TR 12566-2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.7.2006

ČSN CEN/TR 12566-5
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 12566-1 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12566-1 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12566-1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*A1 5.05, *Z2 8.17

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2009
Opravy:*1 11.06

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12566-4
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 12566-6 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-6 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-6
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-7
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN EN 12566-3+A1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12566-3+A2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

TNI CEN/TR 15897
Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)
Třídicí znak:756405
Účinnost od:1.4.2020

ČSN 75 6406
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu
Třídicí znak:756406
Účinnost od:1.3.2020

ČSN 75 6406
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756406
Účinnost od:1.5.1996
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN 75 6415
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
Třídicí znak:756415
Účinnost od:1.8.2020

ČSN 75 6415
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756415
Účinnost od:1.11.2001
Platnost ukončena:1.8.2020

 
 
Reklama