Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody


bylo nalezeno 144 norem

ČSN EN 15795
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany
Třídicí znak:755800
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 878
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý
Třídicí znak:755801
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 17034
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý
Třídicí znak:755802
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 881
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755802
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
Třídicí znak:755803
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755803
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 883
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755804
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 888
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
Třídicí znak:755806
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 889
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
Třídicí znak:755807
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 891
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý
Třídicí znak:755809
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 1405
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
Třídicí znak:755810
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
Třídicí znak:755811
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755811
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 1407
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
Třídicí znak:755812
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 1408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
Třídicí znak:755813
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 1409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
Třídicí znak:755814
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 1410
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
Třídicí znak:755815
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 885
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý
Třídicí znak:755817
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 886
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý
Třídicí znak:755818
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
Třídicí znak:755819
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755819
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 935
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)
Třídicí znak:755820
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 14664
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický
Třídicí znak:755821
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
Třídicí znak:755823
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755823
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 13194
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
Třídicí znak:755829
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 13194
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755829
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12672
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
Třídicí znak:755830
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 12672
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755830
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12876
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
Třídicí znak:755831
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12876
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755831
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 1278
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon
Třídicí znak:755832
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
Třídicí znak:755834
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755834
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
Třídicí znak:755836
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755836
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
Třídicí znak:755839
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755839
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12678
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
Třídicí znak:755840
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 12678
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755840
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Třídicí znak:755841
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755841
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12932
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Třídicí znak:755842
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12932
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755842
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
Třídicí znak:755843
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755843
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 16370
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán
Třídicí znak:755848
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 12518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
Třídicí znak:755850
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 12518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755850
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1019
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý
Třídicí znak:755851
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
Třídicí znak:755855
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755855
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1198
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný
Třídicí znak:755856
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1199
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný
Třídicí znak:755857
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1200
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný
Třídicí znak:755858
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1201
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný
Třídicí znak:755859
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1202
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný
Třídicí znak:755860
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1203
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný
Třídicí znak:755861
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1204
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Třídicí znak:755862
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1205
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný
Třídicí znak:755863
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1206
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný
Třídicí znak:755864
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1207
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný
Třídicí znak:755865
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1208
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý
Třídicí znak:755866
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1210
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný
Třídicí znak:755867
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1211
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný
Třídicí znak:755868
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1212
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný
Třídicí znak:755869
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
Třídicí znak:755870
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755870
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
Třídicí znak:755871
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755871
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
Třídicí znak:755872
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755872
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
Třídicí znak:755873
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755873
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12122
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku
Třídicí znak:755876
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
Třídicí znak:755881
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755881
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 13176
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
Třídicí znak:755882
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 13176
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755882
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 13177
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol
Třídicí znak:755883
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 973
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů
Třídicí znak:755886
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 15028
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
Třídicí znak:755887
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 15028
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755887
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 15041
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
Třídicí znak:755888
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15041
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755888
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý a uhličitan vápenato-hořečnatý - Metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 1017+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN 1018+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Opravy:*1 8.08, *2 5.10

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 15030+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 15030
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2013
Opravy:*1 5.10

ČSN EN 15030
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 16409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno
Třídicí znak:755893
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 15039
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
Třídicí znak:755894
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15039
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755894
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
Třídicí znak:755895
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755895
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 15482
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
Třídicí znak:755896
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15482
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755896
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 14805
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií
Třídicí znak:755897
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 16003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý
Třídicí znak:755898
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 16004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý
Třídicí znak:755899
Účinnost od:1.6.2012

 
 
Reklama