Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron (III) sulfate
Třídicí znak:755819
Schválena:14.7.2016
Vydána:1.9.2016
Účinnost od:1.10.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1024 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama