Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7358
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Calculation of total inorganic dissolved solids
Třídicí znak:757358
Schválena:10.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:141 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama