Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 17858
Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dioxin-like polychlorinated biphenyls - Method using gas chromatography/mass spectrometry
Třídicí znak:757591
Schválena:25.1.2011
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:624 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama