Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16039
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes
Třídicí znak:757726
Schválena:20.3.2012
Vydána:1.4.2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:352 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama