Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 6107-2
Jakost vod - Slovník - Část 2

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Vocabulary - Part 2
Třídicí znak:750175
Schválena:27.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:388 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama