Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13161
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Measurement of polonium 210 activity concentration in water by alpha spectrometry
Třídicí znak:757638
Schválena:17.2.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1026 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama