Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7613
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Rapid method for determination of gross beta activity
Třídicí znak:757613
Schválena:26.8.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:158 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama