Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 61 Kanalizace. Stokové sítě


bylo nalezeno 39 norem

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.5.2012
Platnost bude ukončena:1.3.2024
Opravy:*1 4.13

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.3.2024

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.11.2004
Změny:*1 3.97, *2 4.99, *Z3 3.03

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.5.2012
Opravy:*1 3.05, *2 6.08, *3 9.08

ČSN EN 16933-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 16933-1
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Fyzický návrh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.10.2022
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 16933-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 16933-2
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 752-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.8.2008
Opravy:UR 5.97

ČSN EN 752-2
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-4
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008
Opravy:UR 12.98

ČSN EN 752-5
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-6
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-7
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 752
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 1671
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756111
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 1091
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756112
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 16932-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 16932-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 16932-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 16932-2
Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 2: Přetlakové systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 16932-3
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 16932-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 3: Podlahové systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756113
Účinnost od:10.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.8.2016
Změny:*Z1 9.10

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.11.2023
Platnost bude ukončena:1.3.2024

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.3.2024

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 13508-1
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756116
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13508-2
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 2: Kódovací systém pro optickou inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756116
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 75 6190
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Třídicí znak:756190
Účinnost od:1.12.2001
Změny:*Z1 6.04

 
 
Reklama