Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 881
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium chloride (monomeric), aluminium chloride hydroxide (monomeric) and aluminium chloride hydroxide sulfate (monomeric)
Třídicí znak:755802
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2018
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 881:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:971 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama