Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7612
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of gross beta activity
Třídicí znak:757612
Schválena:4.12.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:216 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama