Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sewage Treatment Plants to 500 of population equivalents
Třídicí znak:756402
Schválena:29.8.1997
Vydána:1.2.1998
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.10.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:123 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama