Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 15809
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments
Třídicí znak:758110
Schválena:26.8.2009
Vydána:1.9.2009
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:373 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama