Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Measurement of gross alpha and beta activity concentration in non-saline water - Liquid scintillation counting method
Třídicí znak:757608
Schválena:9.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:940 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama