Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7360
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of absorbance - Direct measurement of absorption of UV radiation at wavelength 254 nm
Třídicí znak:757360
Schválena:22.5.2013
Vydána:1.6.2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:172 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama