Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method
Třídicí znak:757635
Schválena:19.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.1.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Změny:*Z1 1.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2016
Věstník:1/2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:174 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama