Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10870
Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters
Třídicí znak:757703
Schválena:17.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:672 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama