Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16101
Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard on interlaboratory comparison studies for ecological assessment
Třídicí znak:757019
Schválena:11.3.2013
Vydána:1.4.2013
Účinnost od:1.5.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:212 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama