Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 885
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxide silicate
Třídicí znak:755817
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 885:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:957 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama