Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples
Třídicí znak:757051
Schválena:20.3.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.10.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:947 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama