Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16370
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using membrane cells
Třídicí znak:755848
Schválena:22.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:270 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama