Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0150
Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water management. Terminology of water supply
Třídicí znak:750150
Schválena:31.12.1992
Vydána:1.2.1994
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.6.2008
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2472 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama