Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hypochlorite
Třídicí znak:755835
Schválena:20.8.2007
Vydána:1.10.2007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.2.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 901:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:357 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama