Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 27108
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selected plant treatment agents and biocide products - Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Třídicí znak:757579
Schválena:21.2.2013
Vydána:1.3.2013
Účinnost od:1.4.2013
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1167 kB
Změny:*Z1 2.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2014
Věstník:2/2014
Účinnost od:1.3.2014
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:122 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama