Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12905
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Expanded aluminosilicate
Třídicí znak:755705
Schválena:22.3.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:185 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama