Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12911
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese greensand
Třídicí znak:755711
Schválena:2.10.2013
Vydána:1.11.2013
Účinnost od:1.12.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:260 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama