Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7415
Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of total cyanide after distillation - Photometric, volumetric and potentiometric method
Třídicí znak:757415
Schválena:19.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:380 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama