Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P ISO/TS 11370
Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selected organic plant-treatment agents - Automated multiple development (AMD) technique
Třídicí znak:757588
Schválena:19.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4587 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama