Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7627
Kvalita vod - Stanovení olova 210

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of lead 210
Třídicí znak:757627
Schválena:18.9.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:218 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama