Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1017+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite
Třídicí znak:755890
Schválena:7.12.2017
Vydána:1.1.2018
Účinnost od:1.2.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:489 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama