Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15768
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - GC-MS identification of water leachable organic substances
Třídicí znak:757336
Schválena:26.11.2015
Vydána:1.1.2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:503 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama