Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 752-4
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Part 4: Hydraulic design and environmental considerations
Třídicí znak:756110
Schválena:2.9.1998
Vydána:1.10.1998
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 752-4:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:373 kB
Opravy:UR 12.98 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.12.1998
Věstník:12/1998
Účinnost od:1.1.1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:68 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama