Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Trenchless construction and testing of drains and sewers
Třídicí znak:756115
Schválena:10.8.2023
Vydána:1.10.2023
Účinnost od:1.11.2023
Platnost ukončena:1.3.2024
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2457 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama