Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13443-2
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 mikronu do méně než 80 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 2: Particle rating 1 um to less than 80 um; Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755463
Schválena:16.9.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2008
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13443-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:687 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama