Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14457
Všeobecné požadavky na specielně navržené stavební dílce stok a kanalizačních přípojek pro bezvýkopové technologie

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:General requirements for components specifically designed for use in trenchless construction of drains and sewers
Třídicí znak:756305
Schválena:30.11.2004
Vydána:1.1.2005
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.7.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14457:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:344 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama