Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Requirements for establishing performance characteristics of quantitative microbiological methods
Třídicí znak:757015
Schválena:22.5.2018
Vydána:1.6.2018
Účinnost od:1.7.2018
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:812 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama