Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Classification and characteristics of techniques for renovation and repair of drains and sewers
Třídicí znak:756121
Schválena:25.7.2011
Vydána:1.8.2011
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.6.2019
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:675 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama