Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 75 7364
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

Zobrazit anotaci
Třídicí znak:757364
Schválena:13.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama