Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12907
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Pyrolyzed coal material
Třídicí znak:755707
Schválena:30.6.2009
Vydána:1.8.2009
Účinnost od:1.9.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:185 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama